Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

Wysokość opłaty za czesne w roku szkolnym 2018/2019 ustala się w następujący sposób:

  • 300 funtów rocznie za pierwsze dziecko - płatne w dziesięciu równych transzach po 30 funtów miesięcznie
  • 200 funtów rocznie za drugie dziecko - płatne w dziesięciu równych transzach po 20 funtów miesięcznie
  • 100 funtów rocznie za trzecie dziecko - płatne w dziesięciu równych transzach po 10 funtów miesięcznie
  • 50 funtów rocznie za każde kolejne dziecko - płatne w dziesięciu równych transzach po 5 funtów miesięcznie

 

Wpłat należy dokonywać w pierwszą sobotę każdego miesiąca u p. Anny Bernackiej lub Zofii Ciopciński  lub bezpośrednio na konto w banku:

 

Polish Cultural Centre Grimsby,  NAT WEST account number: 50360779, sort code: 53 50 10