Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

Tłumaczenie health and safety polisy

 

Polskie Centrum Kultury w Grimsby – Polska Szkoła w Grimsby

Regulamin Zdrowia I Bezpieczeństwa

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nasza szkoła traktuje bardzo poważnie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników z powodów zarówno moralnych jak i prawnych. Zdrowie i bezpieczeństwo stanowi priorytet zarówno dla dyrektora szkoły jak i dla nauczycieli.

 

 

Staramy się zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki dla wszystkich pracowników, dzieci, gości i innych osób. ‘The Health and Safety at Work Act’ (Ustawa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie w Pracy z roku 1974) i ‘Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992’ (Regulamin Zdrowia, Bezpieczeństwa i Dobrobytu w Miejscu Pracy z roku 1992). Zaleca się, aby wszystkie osoby zaangażowane w działanie naszej organizacji traktowały sprawy zdrowia i bezpieczeństwa bardzo poważnie. Pracownicy mają odpowiedzialność upewnić się, że Regulamin Zdrowia I Bezpieczeństwa jest przestrzegany. Należy:

 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak i innych osób.
 • Informować o wypadkach, incydentach lub niebezpiecznych wydarzeniach, które doprowadziły lub w przyszłości mogą doprowadzić do krzywdy lub szkody innych. Dodatkowo powinno pomóc się w dochodzeniu w przypadku takich wydarzeń.
 • Sprawiać, aby środowisko pracy było bezpieczne i nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia.

 

Kontrola zdrowia i bezpieczeństwa oraz ocena ryzyka

Identyfikacja, ocena i kontrola niebezpieczeństw w szkole jest niezbędna dla obniżenia liczby wypadków i incydentów (więcej informacji w Regulaminie Oceny Ryzyka). Aby upewnić się, że pomieszczenia i wystrój szkoły są w dopuszczalnym stanie, wymagane są kontrole bezpieczeństwa. Dochodzenie powinno mieć miejsce po każdym wypadku, incydencie lub niebezpiecznym wydarzeniu.

 

Regulamin Bezpieczeństwa,

Szkolny teren musi być bezpieczny i dostosowany do potrzeb dzieci. Dyrektor jest odpowiedzialny za upewnienie się, że teren jest czysty, dobrze oświetlony, stosownie wentylowany i stosowna temperatura jest utrzymana.

 

Nadzór

Dzieci są nadzorowane odpowiednio do poziomu ryzyka poszczególnych zabaw i innych czynności. Innymi czynnikami są wiek i liczba dzieci zaangażowanych w poszczególne czynności.

 

Ochrona terenu

Rodzice/opiekunowie są zachęcani, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi o tym jak ważne jest bezpieczeństwo i nie opuszczanie szkoły podczas zajęć. Pracownicy szkoły będą popierać te poglądy.

 

Wyposażenie

Wszystkie meble, zabawki i sprzęty będą utrzymane w czystości, zadbane i sprawne.

Wadliwe lub zepsute sprzęty muszą zostać usunięte z użytku i przechowywane w bezpiecznym miejscu do czasu pozbycia się ich.

 

Zwierzęta

Zwierzęta nie mają prawa wstępu na teren szkoły bez wiedzy i pozwolenia dyrektora (z wyjątkiem psów przewodników). Wizyta jakiegokolwiek zwierzęcia w szkole musi być wcześniej ustalona i odpowiedzialny treser musi być obecny.

 

Zamknięcie szkoły w nagłych wypadkach

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość, że szkoła zostanie zamknięta bez uprzedzenia z powodu nieprzewidzianych wydarzeń, np.:

 • Ekstremalne warunki pogodowe (w połączeniu z uszkodzeniem systemu ogrzewania).
 • Pęknięta rura wodna.
 • Odkrycie niebezpiecznych usterek/uszkodzeń strukturalnych.
 • Pożar lub podejrzenie bomby.
 • Śmierć pracownika lub ucznia.
 • Poważny atak na pracownika lub dziecko ze strony obcej osoby.
 • Poważny wypadek lub choroba.
 • Skażenie chemiczne.

W takich okolicznościach dyrektor i pracownicy podejmą wszelkie starania, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i samym sobie. Wszyscy pracownicy i uczniowie zbiorą się we wcześniej uzgodnionym miejscu, gdzie zostanie sprawdzona obecność. Następnie, podjęte zostaną działania mające na celu: poinformowanie rodziców/opiekunów; i zaradzenie sytuacji, która spowodowała zamknięcie szkoły. Wszystkie dzieci pozostaną pod nadzorem nauczycieli do momentu bezpiecznego odbioru przez rodziców.

 

Higiena

Dyrektor i pracownicy powinni być czujni i zapobiegać rzeczom zagrażającym higienie w szkole. Ogólnie czyste środowisko powinno być utrzymane przez cały czas. Ratownik pierwszej pomocy będzie dbał o jak najwyższy poziom higieny podczas leczenia dzieci. W tym celu powinien dokładnie myć ręce przed i po udzieleniu pierwszej pomocy, i zakryć jakiekolwiek rany lub skaleczenia skóry plastrami lub rękawiczkami.

 

Higiena osobista

We wszystkich okolicznościach, pracownicy i dzieci powinni postępować w następujący sposób:

 • Myć ręce przed i po jedzeniu/piciu.
 • Myć ręce po skorzystaniu z toalety.
 • Opatrzyć rany i skaleczenia skóry przebywając na terenie szkoły.
 • Podejmować działania minimalizujące rozprzestrzenianie się infekcji.
 • Myć ręce przed i po udzieleniu pierwszej pomocy.

 

Postępowanie w przypadku rozlania płynów

Rozlane płyny, które mogą łatwo doprowadzić do rozprzestrzenienia infekcji powinny zostać natychmiast posprzątane. Krew, wymiociny, mocz i kał muszą zostać bezzwłocznie posprzątane i bezpiecznie usunięte poprzez umieszczenie w podwójnej torbie i usunięcie z pomieszczenia. Pracownicy powinni założyć jednorazowe plastikowe rękawiczki i fartuch podczas używania środków czyszczących i dokładnie umyć się po ich użyciu. W tym czasie dzieci powinny być trzymane z dala od miejsca zdarzenia aż do oczyszczenia powierzchni. Dyrektor i pracownicy powinni podejmować starania aby zapobiec i opanować rozprzestrzenianiu się zarazków. Dodatkowo powinni oni utrzymywać wysoki poziom higieny osobistej w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania infekcji.