Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO W GRIMSBY

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin precyzuje zasady działalności Polskiej Szkoły Grimsby

2. Wszyscy członkowie (rodzice, opiekunowie i dzieci) Polskiej Szkoły Grimsby mają obowiązek stosowania się do postanowień ninejszego regulaminu.

 

II ORGANIZACJA SZKOŁY

Więcej…

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY GRIMSBY

Art I Postanowienia ogólne

 1. Polska Szkoła Grimsby działa w ramach Polish Cultural Centre zarejestrowanego w Vanel – Voluntary Action North East Lincolnshire w Grimsby.
 2. Polska Szkoła Grimsby powołana jest w celu nauki języka polskiego, religii, historii i geografii Polski . Nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
 3. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut.
 4. Miejscem działalności szkoły jest budynek szkoły angielskiej St. Joseph’s Catholic Primary Academy przy Philip Avenue w Cleethorpes.
 5. Polska Szkoła Grimsby jest instytucją edukacyjno – wychowawczą, niezależną finansowo, samofinansującą się, samodzielną i niedochodową.
 6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
 7. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele, pracownicy szkoły i dyrektor szkoły.
 8. Polska Szkoła Grimsby współpracuje z Polska Macierzą Szkolną w Londynie.
 9. Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły regulują następujące dokumenty:
 • regulamin szkoły
 • program nauczania

Więcej…

Tłumaczenie Complaints procedure

 

Polskie Centrum Kultury w Grimsby- Polska Szkoła w Grimsby

 

Procedura Skarg

 

Ogólne zasady skarg

 

Postępowania w sprawie skargi:

 • Pracownicy muszą jasno rozpoznawać różnice pomiędzy obawami a skargami. Traktując poważnie obawy w początkowym okresie, pozwoli to na zmniejszenie liczby obaw, które rozwiną się w oficjalne skargi.
 • Pomimo faktu, że ten regulamin opisuje sposoby radzenia sobie z oficjalnymi skargami, fundamentalne zasady nakazują, że skargi powinny być również rozwiązane, jeśli jest to możliwe, bez potrzeby oficjalnych procedur. Wymóg posiadania procedury skarg nie powinien w żaden sposób osłabiać starań, aby rozwiązać sprawę nieformalnie.

 

Więcej…

Polskie Centrum Kultury w Grimsby- Polska Szkoła Sobotnia w Grimsby

Zasady Ochrony Dziecka

 

Wstęp

Ten dokument zawiera Zasady Ochrony Dziecka dla Polskiego Centrum Kultury w Grimsby- Polskiej Szkoły Sobotniej w Grimsby. Zasadami tymi, będą się kierować wszyscy członkowie organizacji.

Celem naszej organizacji jest zapewnienie uzupełniającej edukacji w: języku polskim, literaturze, historii i geografii Polski dzieciom w Grimsby i okolicach. Dodatkowo, wierzymy że nasza szkoła jest częścią większej społeczności Grimsby, dlatego staramy się pracować i wspomagać społeczność Grimsby.

Nasza organizacja angażuje dzieci na wiele różnych sposobów pod nieobecność ich rodziców/opiekunów i ma możliwość obserwować ich zachowanie. Nauczyciele i zarząd szkoły są odpowiedzialni za dobrobyt dzieci we wszystkich zakresach działalności organizacji.

 

Więcej…

Polskie Centrum Kultury w Grimsby- Polska Szkoła Sobotnia w Grimsby

Regulamin do spraw znęcania się nad rówieśnikami

 

Uzasadnienie

 

Jako społeczność wierzymy, że każde dziecko ma prawo do nauki w bezpiecznym otoczeniu, w którym jego moralny, duchowy, intelektualny, osobisty, społeczny i emocjonalny rozwój jest promowany. Chcemy zapewnić rodziców, że ich dzieci będą nauczane w bezpiecznym środowisku. Ponadto wszyscy nauczyciele i opiekunowie mają prawo do pracy w bezpiecznym środowisku. Z tych powodów traktujemy znęcanie się jako poważne naruszenie zasad dyscypliny.

 

Więcej…

Tłumaczenie health and safety polisy

 

Polskie Centrum Kultury w Grimsby – Polska Szkoła w Grimsby

Regulamin Zdrowia I Bezpieczeństwa

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nasza szkoła traktuje bardzo poważnie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników z powodów zarówno moralnych jak i prawnych. Zdrowie i bezpieczeństwo stanowi priorytet zarówno dla dyrektora szkoły jak i dla nauczycieli.

 

Więcej…