Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

Wsparcie Senatu RP

 

Informujemy, iż nasza szkoła w grudniu 2019 roku otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia"Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie łącznej 2109.62 funtów.

 

Kwota ta została przyznana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" na pokrycie kosztów dojazdów nauczycieli na zajęcia lekcyjne, na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń oraz na zakup materiałów dydaktycznych.