Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

 

 

Informujemy, iż nasza szkoła w grudniu 2018 roku otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia"Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie łącznej 2.652,89 funty.

Kwota ta została przyznana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" na  pokrycie kosztów dojazdów nauczycieli na zajęcia lekcyjne, na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń oraz na zakup materiałów dydaktycznych.